Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A toolbox full of useful password tools. Generate, manage and encrypt your passwords for all your online accounts. Generate custom passwords, define the length and the characters you want to include with the password lab. Encrypt and decrypt texts and passwords with the encryption tool or create a custom password where you answer a few questions. Also store and manage all your passwords in the password safe. Use these or even more tools to create better and safer passwords in just a few clicks.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Dalenryder Media

Bản quyền

© 2018 Daniel Maluszczak

Được phát triển bởi

Daniel Maluszczak

Ngày phát hành

26/02/2018

Kích thước gần đúng

34,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Dalenryder Password Generator Pro


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft