Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

With this app you get Debian for the Windows Subsystem for Linux (WSL). You will be able to use a complete Debian command line environment containing a full current stable release environment. Please set up WSL first by following the guide at https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10 After the installation you can start the WSL console by either clicking the "Debian" tile in the start menu or by typing "debian" in powershell or cmd. The source code for this application can be found at the Debian repository: https://salsa.debian.org/rhaist-guest/WSL

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

The Debian Project

Bản quyền

https://www.debian.org/trademark

Được phát triển bởi

The Debian Project

Ngày phát hành

05/03/2018

Kích thước gần đúng

77,81 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Debian
Hỗ trợ Debian


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft