Dell Help & Support hiện không sẵn dùng.
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Dell Help and Support contains step-by-step guides, videos, system information and support, to make getting started with your Dell quick and easy. Plus, with detailed help and troubleshooting articles, solving minor issues is a breeze. Compatible with Dell Inspiron and XPS systems.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Dell Inc

Ngày phát hành

27/03/2017

Kích thước gần đúng

52,32 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
中文(中国)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft