Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Microsoft Dev Center app allows you to quickly view details about the health and performance of your Windows Store apps on any Windows 10 device. Note: You must have an active Windows developer account in order to view this data. -- See app and in-app product acquisitions data – Track the performance of your apps and IAPs, and learn about your customers with details about acquisitions over time by market, customer demographics, and OS version. -- Investigate crashes -- Use crash data to help identify and correct issues in your apps. View crashes over time by type, device, app version, and the exception type to help pinpoint issues in your code. -- Respond to customer reviews -- Drill into your reviews and ratings and respond to your customers directly through the app. -- Use it anywhere you use Windows -- The app runs on any Windows 10 device, with responsive design to tailor the experience for your phone, tablet, PC, or any Windows 10 device.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

© Microsoft Corporation

Được phát triển bởi

Microsoft Corporation

Ngày phát hành

11/03/2016

Kích thước gần đúng

36,42 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập vào tên người dùng và hình ảnh của Tài khoản của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
中文(中国)
中文(台灣)
العربية (المملكة العربية السعودية)
עברית (ישראל)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Dev Center
Hỗ trợ Dev Center


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft