Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Device Manager Connector application enables a transparent connection management through our Bluetooth tags when using Device Manager. However, you can also use it in Stand Alone mode on your Windows 10 PC or on your Surface tablet equipped with Windows 10. It provides a direct connection to our tags as well as some additional features such as: • IoT Scanner: allows Bluetooth scanning • Connexion : to connect directly to the destination tag • History: saves all tags you have accessed (on the software instance) You can use it with Bluetooth Connected Mode to : • Enable and Disable LED • Enable and Disable Buzzer • Download data logger from ELA Tags

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ELA Innovation

Được phát triển bởi

ELA Innovation

Ngày phát hành

18/01/2019

Kích thước gần đúng

17,91 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Français (France)
English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft