Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Do you like online tanks.io games? Then you will love this game diep.io. You start as a weak tank. Then you upgrade your skills and abilities, your level increases deep and you become bigger and stronger tank.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Crazy IO Games

Ngày phát hành

06/05/2019

Kích thước gần đúng

19,06 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft