Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This is the advanced Digi-ID/AntumID Password generator (plugin) for Microsoft Edge browser. It allows you to create unique and strong passwords for each website. It can automatically fill in the new created password into passwords fields. No need to store, remember, are sync passwords! The DigiByte Blockchain technology allows you to re-create the password over and over again. You need do download the Digi-ID/AntumID APP for Android and IOS (Soon) or Digi-ID Simple for Android.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AntumID

Bản quyền

Plugin by Antum Belgium

Được phát triển bởi

AntumID (Antum Belgium) and DigiByte Blockchain Community

Ngày phát hành

18/04/2019

Kích thước gần đúng

424 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Xem trang web mà bạn truy cập.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft