Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This is the app built for the digitalized experience of traditional diary., the app for the ones who love writing Diary. It is embedded with 10,000 years dynamic calendar and by choosing a day from it one can write, narrate activities of a day, add images, add events,etc..

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Abhinav Varma

Bản quyền

Copyright © 2015, Abhinav @Techies

Được phát triển bởi

Abhinav Varma

Ngày phát hành

12/11/2012

Kích thước gần đúng

2,82 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Digital Diary


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft