Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Provides a disk benchmark utility, useful for Surface tablet and family to test flash memory.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Michael Scidone

Bản quyền

Copyright (C) 2012 Michael Scidone

Được phát triển bởi

Michael Scidone

Ngày phát hành

17/11/2012

Kích thước gần đúng

558,84 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Disk Benchmark
Hỗ trợ Disk Benchmark

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft