Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Set the brightness of the display to a desired level. Your device will revert to its previous brightness setting/level once the app is closed. This app demonstrates the Windows.Graphics.Display.BrightnessOverride API.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Device Apps

Ngày phát hành

04/07/2017

Kích thước gần đúng

17,22 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft