Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The DisplayHDR™ Test Tool allows users to confirm the display parameters including brightness, color and contrast performance of high dynamic range (HDR) laptop and desktop monitors as per the set forth in VESA’s High-Performance Monitor and Display Compliance Test Specification (DisplayHDR). Created by VESA®, the Video Electronics Standards Association, this new test tool has a simple keyboard interface that enables professional and lab-level users of off-the-shelf calibration colorimeters to test and evaluate HDR displays at the three performance levels (DisplayHDR 400, 600 and 1000) outlined in the DisplayHDR specification. See https://DisplayHDR.org

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

VESA DisplayHDR

Bản quyền

Copyright VESA®

Được phát triển bởi

VESA® DisplayHDR Group

Ngày phát hành

04/05/2018

Kích thước gần đúng

1,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Ảnh & video

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web DisplayHDR Test
Hỗ trợ DisplayHDR Test

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft