Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

DJ Mix Pads 2 - Remix Music is a multifunctional sound maker and a social musical community in one application. With the help of this sound maker app you will be able to make your own music like a professional musician. Create music hits from electronic dance music to rock music with various audio effects. MAKE YOUR OWN MUSIC WITHOUT SPECIAL KNOWLEDGE: This fantastic sound maker studio suits both for beginners and pro musicians. - Music creator studio with different types of sound effects and beats; - Professional sound maker for music lovers; - MIC sound recorder for custom sounds; - Understandable music making tutorial for beginners; - Opportunity to make your own music of wishful music genre (electronic dance music, rock music). DJ MIX PADS 2 – A UNIQUE DJ COMMUNITY FOR MUSIC LOVERS: - Use sound recorder and share your top songs; - Get likes and listens, music creator app gives you a chance to rate the others; - Music charts: Top Users, Top Songs, Top Studios MUSIC CREATOR STUDIO – JOIN GROUPS OF LIKE-MINDED PEOPLE: Music studios in the most popular electronic dance music genres; - Music lovers can create his or her own sound maker studio or join a premium one; - Useful information about creating music in a selected music genre; - Exclusive presets and sound effects for more comfortable music making. DJ Mix Pads 2 - Remix Music music creator app features: - Professional sound maker app with various sound effects in your device; - Suits for different music genre lovers (electronic dance music, or rock music lovers); - Contains a high-quality sound recorder for custom sounds; Make your own rock music, use various sound effects and create top songs by yourself. Feel like a professional musician, creating music and inventing a new music genre. Create, record and share with DJ Mix Pads 2 - Remix Music.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Music Paradise

Ngày phát hành

30/09/2016

Kích thước gần đúng

193,64 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Nhạc

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện nhạc của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft