Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A Doctor App which allows the doctor to connect with his team, to work all on the same platform anytime having in hand all what they needs in terms of patient info and questionnaire; in addition to new appointment and their history with images and data concerned each appointment. Beside all that they can add products and suppliers.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Charles Khoury

Bản quyền

© 2017 Charles Khoury

Được phát triển bởi

Charles Khoury

Ngày phát hành

16/09/2016

Kích thước gần đúng

17,31 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web DoctorApp.
Hỗ trợ DoctorApp.


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft