Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

If you like to play domino, give it a try with this fun free game. A few game modes to choose from are the best way to become a master of domino.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

FlyGames

Ngày phát hành

05/09/2019

Kích thước gần đúng

23,11 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Domino Time
Hỗ trợ Domino Time


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft