Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Play the BEST dominoes game for Windows today! Enjoy the simple pleasures of this classic game on your computer, laptop, or tablet. Play 3 classic game modes (Muggins, Block, and Draw) against a clever computer opponent. Custom themes and backgrounds round out this spectacular game.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • 100% FREE
  • Muggins, Block, and Draw modes
  • Up to 4 players
  • Smart computer AIs
  • Easy score-keeping and statistics
  • 5 different domino styles and 3 game themes

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Random Salad Games LLC

Bản quyền

Copyright © 2020, Random Salad Games LLC

Ngày phát hành

19/07/2013

Kích thước gần đúng

82,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Dominoes
Hỗ trợ Dominoes


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft