Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Dotster is a beautifully crafted, connect dots puzzle game with exceptional gameplay. With 7different game types and over 700 levels - you will be entertained and challenged for hours. MATCH DOTS of same color by drawing lines between them and removing them. There are SIX DIFFERENT GAME MODES to challenge your strategies. Each game mode requires you to approach the level with a different style of play! - Reach total number of dots (here you have to POP certain number of dots) - Reach number of points (collect enough points to complete this level) - Save Yin-Yangs (guide the Yin-Yangs to the bottom of the game board) - Pop the bubbles (pop bubbles behind dots) - 1-2-3 (remove numbered dots in sequence) - POP required number of dots of certain color Each game mode can be either time limited or you will have a limited number of moves to reach your goal! Dotster gameplay is extremely smooth, natural and anyone will be able to pick it up quickly. If you LOVE puzzle games or just want to RELAX with gorgeous graphics, sound and gameplay – PICK UP Dotster today and start matching.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

*** New Endless mode - free for all players! Play an endless level with more colors and slightly different gameplay. (Available only after unlocking stage 10) * Minor improvements and bug fixes.

Tính năng

  • Match dots challenging puzzle game
  • Beautiful graphics and gameplay
  • Over 700 unique levels
  • 7 different game variations
  • Smooth play
  • Sizzling sound effects

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Software River Solutions Inc.

Bản quyền

Software River Solutions, Inc.

Được phát triển bởi

Software River Solutions Inc.

Ngày phát hành

14/04/2014

Kích thước gần đúng

30,06 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Dotster
Hỗ trợ Dotster


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft