Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This modern CAD application specifically designed for owners of touch screen devices. Special technology Paint Mode - allows to draw the drawings by hand, after which the graphic will be transformed into a full-fledged drawing. This version also adapted and under PC users. You can easily modeling the drawings from the geometric shapes. Draftsman - widely spoken amongst beginners because the program has a simple interface and plenty of features that makes it simple and understandable among such similar programs. Take part in the beta test program, write your feedback, ideas, comments and suggestions. All participants in the beta version - will be updated to the final version for FREE! If you want see Draftsman in your native language - help us to translate it! Send your suggestion to email: support@ant3dstudio.com with remark: "Draftsman Paint translate"

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ant3Dstudio

Bản quyền

© Ant3Dstudio, 2016

Được phát triển bởi

Ant3Dstudio

Ngày phát hành

25/02/2016

Kích thước gần đúng

3,11 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Русский (Россия)
Українська (Україна)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Draftsman Paint
Hỗ trợ Draftsman Paint


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft