43.900,00 ₫
43.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Come with us now on a journey through color and space as one ball undertakes an epic quest across some lines to reach an exit... or something like that anyway :) Draw your way to victory in this stylish physics puzzle game with over 60 unique levels! Draw shapes, lines and dots to solve tricky brain challenges. Pay once & play, no adverts or IAPs. KEY FEATURES: * Physics & drawing based brain puzzles * Over 60 unique levels * Variety of traps & puzzle mechanics * Multiple ways to solve each puzzle * Journey through 6 colored rooms and the rainbow ** Lite version supported by adverts & in-app purchases is also available ** PHYSICS AND DRAWING PUZZLES: Adventure through 6 colored rooms and the rainbow as you solve devious puzzles and physics based challenges designed to test your brain. Drawtopia is like a cross between Brain Dots and Brain It On! but more colorful! VARIETY OF CHALLENGES: Each colored room contains a new trap mechanic to keep things fresh whether it be portals, gravity reverse, spikes or thumping pistons. Deceptively challenging and devious physics puzzles designed to give your brain a work out! SIMPLE BUT CHALLENGING BRAIN GAMES: Simple enough to draw, paint, sketch and just have fun but challenging enough to keep you addicted. An adventure for all ages, just draw dots and lines to solve the physics puzzles. LOTS OF LEVELS: Over 60 levels across 7 stages. Learn to draw in the red rooms, take a hit in the green rooms, control gravity in the blue rooms, journey through portals in the violet rooms plus many more. Theres something for everyone in this epic puzzle adventure. Help the ball complete his quest through color today, its as simple as drawing a line or a dot. Get your Brain On! FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA: Twitter: http://www.twitter.com/supersmithbros Facebook: http://www.facebook.com/supersmithbros Website: http://www.supersmithbros.com

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

- GDPR Compliance

Tính năng

  • Physics & drawing based brain puzzles
  • Over 60 unique levels
  • Variety of traps & puzzle mechanics
  • Multiple ways to solve each puzzle
  • Journey through 6 colored rooms and the rainbow

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Super Smith Bros

Bản quyền

Super Smith Bros LTD - 2018

Được phát triển bởi

Super Smith Bros LTD

Ngày phát hành

19/08/2013

Kích thước gần đúng

78,32 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft