Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Windows Client for TeamSnap (unofficial). TeamSnap provides powerful Team Management features, an easy way to schedule team events, view team roster and a forum just for your team.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

gangal

Bản quyền

TeamSnap owns the API that powers this app (www.teamsnap.com). This is a 3rd party app that uses the API provided by TeamSnap.

Được phát triển bởi

gangal

Ngày phát hành

22/01/2016

Kích thước gần đúng

24 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Dugout


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft