Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Dynatrace Mixed Reality Experience Investigate performance metrics, user actions around the globe and the infrastructure health of your web application. The demo mode allows you to browse offline data. Please contact us to have a full experience with collaboration features and real time data of your dynatrace tenant.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Dynatrace LLC

Ngày phát hành

28/03/2019

Kích thước gần đúng

519,95 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
See your current and past surroundings

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Dynatrace MXR


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft