Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

King James Version American Standard Version Basic English Version Darby Young's Literal Translation World English Bible Reina Valera (Spanish) Modern Spanish Português Almeida Atualizada (AA) French Louis Segond 1910 Italian Riveduta 1927 German Schlachter 1951 Mathew Henry Concise Commentary Easton's Dictionary Maps word highlighting, verse locator.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Diogny

Bản quyền

Diogny Aguilera © 2015

Được phát triển bởi

Diogny

Ngày phát hành

21/03/2015

Kích thước gần đúng

30,27 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 7 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ eBible Study

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft