Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Sample App for https://github.com/EdiWang/UWP-Helpers

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Edi Wang

Bản quyền

2017 edi.wang

Ngày phát hành

03/06/2014

Kích thước gần đúng

30,98 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft