Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Edmodo takes learning beyond the classroom by providing a free, safe place for teachers and students to connect and collaborate—anytime, anywhere. Designed with the full suite of features found on the web version of Edmodo, this app was also built to integrate with core Windows 8.1 tablet functionality (live tiles, split screen, and charms). Join the world’s largest K-12 social learning network.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Edmodo Inc.

Bản quyền

Edmodo, Inc. ©2014

Được phát triển bởi

Edmodo Inc.

Ngày phát hành

18/06/2014

Kích thước gần đúng

408 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Giáo dục

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
Svenska (Sverige)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Edmodo
Hỗ trợ Edmodo


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft