Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

+ An educational video game of Sciences. + About Physics. + Suitable for children from 3rd and 6th grade of elementary school (from 9 to 12 years old). + Available to play in: Spanish and English. Pedagogical content + Lumilab X explores the theme of electricity, specifically the behaviour of positive and negative electrical charges. + Concepts: electric charges, attraction, repulsion, law signs in electricity. + If you want to know more about the pedagogical content of video games visit our website: LabTak (www.labtak.mx). *** Inoma is a Mexican non-governmental organization that supports education through TAK-TAK-TAK free educational video games. All of them are aligned with the basic education curricula of the Ministry of Public Education of Mexico. These video games are also available to play in www.taktaktak.com using the same user and password as in the app. Electrolab Y was funded with the support of the National Council of Science and Technology (CONACYT) and developed by Cromasoft, Básica Asesores Educativos and Inoma.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Inoma

Bản quyền

Innova y Moderniza tu Aprendizaje AC

Ngày phát hành

14/08/2017

Kích thước gần đúng

52,96 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Giáo dục

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Español (México)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Electrolab Y
Hỗ trợ Electrolab Y


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft