Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Steer the plane to collect stars and avoid missiles! - control the plane with joystick, whole screen or left/right buttons - collect points to unlock new planes - normal and fast game modes - shield and speed boost power-ups Missiles! Can you avoid them all?

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

zdam nino

Ngày phát hành

21/07/2018

Kích thước gần đúng

78,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Đua xe & máy bay

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Endless Missiles

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft