Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Endless Run Tom Runner is a classic running game so you can run and Jump to avoid obstacles, and you have to collect coins as much as you can to get high score, and see how far you can run! FEATURES Temple Endless Run Tom Runner : + Lot of obstacles + More powerups + Easy to play + More achievements + Beautiful high-resolution graphics + Awesome gameplay similar to retro classic game + Easy and intuitive controls with on-screen retro controller + Classic retro platform game style + Suitable for all ages + Free to play + Amazing grafics + Free Legendary Dragons and bring their power to Berk + Stunning visual & audio effects with animations enjoy playing temple Endless Run Tom Runner and get more coins. if you have any suggestion or questions please feel free to contact us by comment. our team will answer you as soon as possible

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Endless Run Tom Runner is a classic running game so you can run and Jump to avoid obstacles, and you have to collect coins as much as you can to get high score, and see how far you can run! FEATURES Temple Endless Run Tom Runner : + Lot of obstacles + More powerups + Easy to play + More achievements + Beautiful high-resolution graphics + Awesome gameplay similar to retro classic game + Easy and intuitive controls with on-screen retro controller + Classic retro platform game style + Suitable for all ages + Free to play + Amazing grafics + Free Legendary Dragons and bring their power to Berk + Stunning visual & audio effects with animations enjoy playing temple Endless Run Tom Runner and get more coins. if you have any suggestion or questions please feel free to contact us by comment. our team will answer you as soon as possible

Tính năng

  • Endless Run Tom Runner is a classic running game so you can run and Jump to avoid obstacles, and you have to collect coins as much as you can to get high score, and see how far you can run! FEATURES

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

badSTUDIO Inc.

Ngày phát hành

29/07/2019

Kích thước gần đúng

50,37 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft