Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This offline bilingual dictionary contains tens of thousands of entries and allows you to search for translations of both English and French words. It also contains a phrasebook and verb conjugation resource. It is extremely useful in times when you don't have signal or do not want to pay extortionate roaming charges on holiday. Please note - as this is a free version of the app it contains ads. Remember to turn off data on your phone to ensure ads are not downloaded when abroad.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Brett Anderson

Được phát triển bởi

Brett Anderson

Ngày phát hành

07/08/2013

Kích thước gần đúng

16,92 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft