Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Protect your Windows 10 login by simply plugging in your ePass FIDO Key. ePass FIDO for Windows hello is a simple app to help you more easily more secure login to Windows 10. A computer can register one or more ePass FIDO Key, an ePass FIDO Key can also be registered on multiple computers. ePass FIDO Key added the touch in the authentication mechanism to ensure that the User presence signal exist, After successful registration, you will only need to insert the ePass FIDO Key and touch the ePass FIDO Key When the lights flashing, you can login successfully.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Feitian Technologies Co., Ltd.

Ngày phát hành

24/07/2018

Kích thước gần đúng

15,86 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng thiết bị hỗ trợ giao thức Thiết bị Giao diện Con người (HID)
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng chứng chỉ phần mềm và phần cứng có trên thiết bị của bạn
secondaryAuthenticationFactor

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft