Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Download FREE ePub3 Reader now to start enjoying your interactive ePub3 e-books library. Main features: - Support ePub 1.0, ePub 2.0, ePub 3.0 - Import your own EPUB files into the app to read on the go - Organize your e-books by categories - Search e-books - Zoom in/out - Automatically remember your last reading position - Ability to create bookmarks - Ability to change theme background

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

TMA Solutions.

Bản quyền

Copyright © 2013, TMA Mobile Solutions

Được phát triển bởi

TMA Solutions.

Ngày phát hành

04/07/2013

Kích thước gần đúng

2,85 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web ePub3 Reader
Hỗ trợ ePub3 Reader

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft