Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Neurological scale that can easily predict the presence of an intracranial arterial occlusion in patients with an acute stroke. Designed to be used at a prehospital setting by emergency technicians and paramedics.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Prestaciones Médicas RCCC

Ngày phát hành

09/01/2019

Kích thước gần đúng

2,77 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Español (España, Alfabetización Internacional)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft