Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Everykey for Edge generates secure passwords for your website accounts, then logs you in when you're around, and logs you out when you walk away. Everykey product and Everykey for Windows required.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Everykey Inc.

Ngày phát hành

07/08/2017

Kích thước gần đúng

11,96 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Đọc và thay đổi thông tin của bạn trên các trang web mà bạn truy cập.
Xem trang web mà bạn truy cập.
Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Everykey for Edge


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft