Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Mine gems, collect pickaxes and discover treasure filled biomes in Exploration Lite Craft Mining - PickCrafter! Exploration Lite Craft Mining is a block mining game for people who love to mine, craft, and tap - even while idle or offline! Destroy the blocks and work your way to treasure in this exploration game inspired by the world of Minecraft. Become an mining tycoon when you craft, collect all the blocks and gear, and unlock all the Biomes. This simple exploration and mine digging game brings the crafter from Minecraft. He should explore the blocks down the soil for treasures.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Top Action Legends CSGO Free Games

Ngày phát hành

06/05/2019

Kích thước gần đúng

19,93 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft