Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Eyes First - Match Two is a game with four boards of increasing difficulty. You may choose from a 16, 24, 36, or 66 board, each with a corresponding number of cards. The goal of the game is to find a match for each card on the board and to do so in as few moves as possible. This app is primarily designed to be played with your eyes using a Windows 10 compatible eye tracker and also works with mouse, or touch. Please see the FAQ page on our website (link in Publisher Info below) for answers to commonly asked questions: https://aka.ms/eyesfirst/faq

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Improvements and tweaks based on user feedback, minor bug fixes and improved accessibility support.

Tính năng

  • Use eye control to play Match Two

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Research

Ngày phát hành

17/06/2019

Kích thước gần đúng

27,45 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

gazeInput
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft