Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Với ứng dụng Facebook, bạn có thể kết nối với bạn bè, gia đình và cộng đồng gồm những người có cùng sở thích. Dễ dàng kết nối với bạn bè và gia đình cũng như khám phá những người mới nhờ các tính năng như Nhóm, Watch và Marketplace.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Facebook Inc

Bản quyền

Copyright © 2016, Facebook Inc.

Ngày phát hành

17/10/2013

Kích thước gần đúng

1,79 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Xã hội

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Facebook
Hỗ trợ Facebook


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft