23.900,00 ₫
23.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

FalconX gives you control over the position of your taskbar icons. FalconX will give you an original Windows dock like feel. The icons will move to the center or user given position when an icon gets added or removed from the taskbar. You will be given the option to choose between a variety of different animations and change their speeds. The animations can be disabled if you don't like animations and want them to move in an instant. The center position can also be changed to bring your icons more to the left or right based on the center position. Currently all taskbar settings are supported including the vertical taskbar and multiple taskbars. You can also change the taskbar style to Transparent, Blur and Acrylic.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Chris Andriessen

Được phát triển bởi

Chris Andriessen

Ngày phát hành

13/06/2019

Kích thước gần đúng

940 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Cá nhân hóa

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft