Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This fashion doll is getting ready to go to the mall. Help her get ready by choosing out a new outfit, new clothes, trendy shoes, bags, dresses, makeup and more! In our Fashion Salon For Girls, you get to help this fashion beauty go shopping at the mall by dressing her up in the best clothes and outfits around. Make sure she looks her best for the trip! Design your own clothes and outfits in this trendy mall shopping dress up and make game. The fashion doll is getting ready for her trip to buy new shoes, clothes, bags and dresses. But in order to go, she has to look good, first! Pick out her outfits by choosing from clothes that suit her amazing style. Then give the doll makeup, hairstyles and trendy shoes and bags to carry to the mall. Only the most fantastic clothes will fit for her amazing shopping trip! Fashion Girl loves this game with makeup, design, shopping, spa. Features: - Help a fashion doll get ready for a trip to the mall. - Choose outfits, clothes, shoes and trendy bags. - Pick out the perfect dress for her to wear. - Do her makeup and give her a new hairstyle. - Complete fashion doll makeovers at your fingertips! How to Play: - Use the touch screen to choose outfits for the doll to wear. - Dress up the model by choosing dresses, shoes and trendy accessories. - Apply makeup and create a beautiful hairstyle!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

IO Games

Ngày phát hành

05/07/2017

Kích thước gần đúng

69,18 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Cổ điển

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft