Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Farkle is a popular dice game which is played using 6 six-sided dice. The game requires players to roll dice and score for certain combinations. The objective of the game is to score the winning total of 10000. Players take turn to roll 6 dice. After each roll player is required to set aside at least one or more scoring dice (a one, or a five, or any other scoring combination). After each throw player has to decide to either bank the points accumulated in the particular turn, or continue throwing the dice. The player must have at least one scoring dice in each throw, otherwise they "farkle" and lose all points accumulated for the turn. The first player to score 10000 points wins the game. Check complete rules of this classic version in the game and play against bot or another player on the same device. Rate us and provide feedback to further improve the game.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Beautiful Graphics
  • Play against bot or local multiplayer
  • Check play history during the game

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ALGOTECH SOFTWARE

Được phát triển bởi

AlgoTech

Ngày phát hành

02/02/2019

Kích thước gần đúng

9,66 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft