Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Fast Barcode, barcode scanning application for fast and accurate, even with the bar code size is very small. Scan most types of bar codes (Bar code, QR Code, Data Matrix ...). Scan from Camera or image. Create QR code. Save history. Search for the origin, price and other relevant information. Selectable camera is available on the device.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

LAT

Ngày phát hành

08/09/2016

Kích thước gần đúng

20,64 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Fast Barcode


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft