219.900,00 ₫
219.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Fedora Remix for WSL is a remix of the upstream Fedora Linux distribution for Windows Subsystem for Linux. Fedora Remix for WSL is sponsored by Whitewater Foundry, Ltd. Co. under the terms of the Fedora Remix program. Fedora Remix for WSL is not endorsed by the Fedora Project or Red Hat, Inc. There is no support available for Fedora Remix for WSL from the Fedora community other than that which is offered to all users. Fedora Remix for WSL contains modifications to the official Fedora distribution. The default packages and some configuration files have been modified. More details on these modifications can be found at https://github.com/WhitewaterFoundry/Fedora-Remix-for-WSL. The unmodified Fedora distribution can be obtained from http://getfedora.org. Fedora Remix for WSL does not contain pengwin-setup from Pengwin. DISCLAIMER: Windows Insider versions are not production-ready and can contain incompatibilities or bugs that affect the performance of Fedora Remix. We support insider versions on a best-effort basis.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Whitewater Foundry

Bản quyền

See https://github.com/WhitewaterFoundry/Fedora-Remix-for-WSL/blob/master/LICENSE.md

Được phát triển bởi

Fedora Project and remixed for WSL by Whitewater Foundry, Ltd. Co.

Ngày phát hành

11/12/2018

Kích thước gần đúng

221,38 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Fedora Remix for WSL
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Fedora Remix for WSL
Fedora® and the Fedora Project® are trademarks of Red Hat, Inc. Fedora Remix is used in compliance with the Fedora Project Trademark Guidelines and Remix guidance: https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Secondary_trademark_usage_guidelines https://github.com/WhitewaterFoundry/Fedora-Remix-for-WSL/blob/master/LICENSE.md

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft