Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

http://feem.io At FeePerfect, we believe the greatest sharing is among WiFi buddies -- family, friends, co-workers who are already on the same local network. No emailing, no fumbling for a special cable, no hunting for a USB stick (won't work for mobile), or impatiently waiting for iTunes or Zune to fire up. And you don't burn up precious wireless bandwidth! Magic! Just run Feem (on sender & receiver), choose files to share, select who gets them, click Upload. Bam! Or choose a chat buddy, and open a session. Simple. Quick. Painless. Transfer pictures: phone-to-phone, phone-to-computer, or vice versa between iPhone/iPad/iPod, Android, Mac, Windows, Linux, Windows 10, Windows 8 and other Windows Phone 8.1 devices. Feem doesn't require an active Internet, but the devices must be connected to the same WiFi router or hotspot. You can kiss your USB sticks goodbye. More info at http://feem.io

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

FeePerfect AG

Bản quyền

Copyright FeePerfect 2017

Được phát triển bởi

FeePerfect AG

Ngày phát hành

28/02/2016

Kích thước gần đúng

13,13 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng thiết bị hỗ trợ dịch vụ Giao tiếp trường gần (NFC)
Quét và kết nối với mạng Wi-Fi
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft