Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Popular file manager application now comes to windows 8! New designed UI following Windows 8 UI guideline! Optimized user interaction for touch screen such as Surface! Multiple resolution support up to 2560*1440! Explore files on shared folder, FTP and popular cloud storages transparently! Try it NOW for FREE! Important Notice: - This application contains advertisement which provided by Microsoft. - Please add local storage (such as "C drive") or SMB shared folders (such as "192.168.1.100/shared") to main screen before accessing them. Third-party applications need to be authorized by user before access these file locations.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Cheetah Mobile

Bản quyền

© 2013 Rhythm Software. All rights reserved.

Được phát triển bởi

Cheetah Mobile

Ngày phát hành

22/11/2013

Kích thước gần đúng

7,99 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng thư viện video của bạn
Sử dụng thư viện nhạc của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ File Manager HD (Free)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft