Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Filelight is an application to visualize the disk usage on your computer.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

KDE e.V.

Ngày phát hành

30/09/2019

Kích thước gần đúng

194,21 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Filelight
Hỗ trợ Filelight


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft