Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The most recent movie trailers in the palm of your hand. Movies are released every week and you don't want to be left behind... If you're a movie lover, that's the app for you!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Dani7B

Bản quyền

Copyright © 2014 Dani7B

Được phát triển bởi

Dani7B

Ngày phát hành

16/12/2013

Kích thước gần đúng

2,98 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Giải trí

Ứng dụng này có thể

Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Film Trailers


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft