133.900,00 ₫
133.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

FINAL FANTASY Initially released in Japan in 1987, the original FINAL FANTASY amazed audiences with its rich story and stunning graphics. Players guide the Warriors of Light as they set out on a quest to restore the crystals to their former luster. Its side view battles, choice and promotion of character classes, and sprawling world explored with fantastic vehicles quickly became standards of the series. This game set the stage for all FINAL FANTASY games to come. This edition also contains the bonus dungeons added to later editions of the game--the Soul of Chaos and the Labyrinth of Time.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

SQUARE ENIX CO. LTD.

Được phát triển bởi

SQUARE ENIX CO. LTD.

Ngày phát hành

04/06/2012

Kích thước gần đúng

92,43 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Đóng vai

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Français (France)
日本語 (日本)
中文(中国)
中文(台灣)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft