Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Client for Mi Band 2 (BETA) New: - Improved Welcomeroutine - Heart-Rate disabled History: + Receive Notifications - Track Steps - Track Distance - Track Calories - Track Heart-Rate - Setup your Band - Setup your Profile & Fitness-Goals

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

superhans205

Ngày phát hành

25/12/2017

Kích thước gần đúng

24,34 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Truy cập kết nối Internet của bạn
userNotificationListener

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft