Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Flash là một trình duyệt web nhẹ với trọng tâm là đơn giản.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

FreshJuice

Ngày phát hành

02/07/2019

Kích thước gần đúng

5,6 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft