Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Flick Soccer 3D comes with some great soccer action for you. Experience the ultimate Soccer action come live on your screen. Game Objective: Game objective is to play through the career mode and become legendary soccer player, earn experience points and unlock other game modes. Game Modes • Career Mode: 1. Play: You can play from beginner to legendary. Level up by playing matches, scoring goals and earning xps. 2. Practice: Get the real feel before the action starts, practice as much as you want • Arcade Mode 1. Penalty: Play penalties and play for as much as you want unless you have missed 5 shots. You have to make high score in this mode 2. Free kick: You can play as much as you want unless you have missed 4 shots. You have to make high score in this mode as well. You can choose the positions manually. Obstacles are auto generated as per the player’s difficulty level in career mode Levels of Action There are 5 difficulty levels: •Amateur •Semi – Pro •Professional •World Class •Legendary Note: Earn more XP and unlock each level. Obstacles will be tougher as he climbs up the levels. Obstacles * Goal Keeper (Primary obstacle) * Defender (comes in higher levels) Collectables • Trophies, Coins and experience points – CAREER • Coins and score With realistic graphics and animation, this is surely a great game for any soccer fan.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Performance Improved
  • Bugs fixed.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Dumadu Games Pvt Ltd

Bản quyền

Copyright © 2013 Dumadu Games Pvt Ltd

Được phát triển bởi

Dumadu Games Pvt Ltd

Ngày phát hành

12/10/2017

Kích thước gần đúng

16,6 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Flick Soccer 3D
Hỗ trợ Flick Soccer 3D


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft