Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Welcome Pilot! Fly, do contracts, earn money, buy planes, houses, enjoy flight! ----------- Flight Simulator : Plane Pilot - Completely Free Game is created to bring realistic flight 3D experience on mobile devices. Simulator comes with 7 different airplanes, true physics, professional plane control system! Environment is a big ocean, with many islands and airports. As a plane pilot you will fly from island to island, get contracts (transporting passengers, goods…). Each contract will bring you money which can be spent on 2 important things: 1.Buying new plane Better planes bring more money on contracts, they are faster and better 2.Buying home If you buy home in any of islands, you can always go there and save the game Flight simulator lovers will appreciate the game realistic physics which lets you to feel real plane pilot feelings. There are 4 possible camera views to make simulation perfect: • View with the following camera • Cabin view – what real pilot see during flight • Plane’s bottom camera to see what is happening under the plane • Back view camera Next important thing is that all planes have moving parts – ailerons, flaps, rudder, steering wheels, landing gears and you can control everything during flight with interface which designed to be easy and functional. Enjoy this free flight simulator, have nice takeoffs and soft landings, feel yourself a real pilot.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

VAPP

Được phát triển bởi

VAPP

Ngày phát hành

08/07/2015

Kích thước gần đúng

40,99 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Đua xe & máy bay

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Русский (Россия)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft