Flixster hiện không sẵn dùng.
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Watch movie trailers, get showtimes and stream movies from your UltraViolet movie collection.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Flixster

Bản quyền

Copyright Flixster 2013. All rights reserved.

Được phát triển bởi

Flixster

Kích thước gần đúng

2,1 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 16 tuổi trở lên

Danh mục

Giải trí

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Flixster
Hỗ trợ Flixster


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft