43.900,00 ₫
43.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Generate and explore your ideas with this simple to use mind mapper that features an uncluttered and clean interface that gets out of your way leaving you free to focus. Use the clutter free designer to quickly generate and organise your ideas into an elegant mind map. Easily add new nodes, change text, and set colours for one or multiple nodes. Zoom in to focus on a handful of notes or out to see the big picture.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Accidental Fish

Bản quyền

Copyright © 2014, Accidental Fish Ltd.

Ngày phát hành

04/12/2014

Kích thước gần đúng

19,34 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Fluent Mind Map
Hỗ trợ Fluent Mind Map


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft